25/6/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Στελεχών Κουζίνας παρατείνεται μέχρι τις 09/07/2015. Δείτε την πρόσκληση, την αίτηση και τις οδηγίες εδώ


<- Επιστροφή