10/6/2015

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!


Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/06/2015 έως 24/06/2015.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Οδηγίες

Αίτηση


<- Επιστροφή