Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει 50 άστεγους την ημέρα, παρέχοντας: σίτιση, υποδομές ατομικής υγιεινής, ιατρική φροντίδα, συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης.

Αρμόδιος φορέας: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ