16/11/2015

ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ : Κάθε τέλος και μια καινούρια αρχή


Η υποδομή, ο εξοπλισμός, η γνώση και η εμπειρία που απέκτησαν οι εργαζόμενοι/ες στη Δομή του Συσσιτίου αξιοποιούνται σήμερα στη «Δομή φιλοξενίας ευπαθών ομάδων νεοεισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών» στον Ελαιώνα».

 

Δελτίο Τύπου Συσσιτίου


<- Επιστροφή